Kontakt bestyrelsen

Marianne Hemicke Hansen

Formand

Sebastian Bredsdorff

Bestyrelsesmedlem

Lasse Gorm Jensen

Bestyrelsesmedlem

Hans Lillelund

Bestyrelsesmedlem

Mikkel walmod Hyttel

Bestyrelsesmedlem