Holmegaardens historie

Andelsboligforeningen Holmegaarden blev stiftet i 1924, og året efter, 6 juni 1925, blev grundene 7ia og ib af Ordrup ved Ordrup, Holmegaardsvej og Kirsten Piilsvej, blev købt til den nette sum af 124.000 kr. På grunden lå "Holmegaard", en nedslidt bondegård, der blev revet ned.

Herefter påbegyndte man opførsel af en ny fireetagers boligkarré med 59 andelslejligheder i nyklassicistisk stil, efter tegninger af arkitekt Henning Jørgensen - Holmegaarden stod færdig året efter, i 1926. (http://da.wikipedia.org/wiki/Henning_Jørgensen_%281883-1973%29) Henning Jørgensen modtog iøvrigt "C.F. Hansen Medaillen" i 1930, den højest opnåelige medalje for arkitekter i Danmark). Hovedentreprisen udgjorde, ifølge foreningens første regnskab 887.700,- kr. Med 'diverse ekstraarbejder' var de totale pris for ejendommen den svimlende sum af 1.307.537,96 kr.

Ifølge foreningens første sæt vedtægter, er foreningens formål: "Ved en fornuftig og hensigtsmæssig Administration at sikre Bevarelsen af de for Foreningens Medlemmer erhvervede Boliger". Af et meget tidligt ordensreglement fra 1928 fremgår det bl.a. at: ...brugen af Gramofon og særligt Radio-Højtalere [skal] ske med al mulig Hensyntagen til de Omkringboende". Beboerne efter tur har adgang til vaske- tørrekælder samt tørreplads; “Efter endt Afbenyttelse renses Kedel, Kar m. m., hvorefter Nøglen til Kælderen afleveres til Viseværten.”. På trods af at ordlyden i foreningens aktuelle husorden er lidt ændret, er mange forhold i ordensreglementet fra 1928 dog stadig dags-aktuelle -  f.eks. henstilles beboerne til ikke at ødsle med det varme vand, da "Brændselsforbruget derved vil blive uforholdsmæssigt stort."

Holmegaarden modtog samme år som ejendommen stod færdig en stor hæder fra kommunen, i form af et diplom for "godt og smukt Byggesæt". Denne hæderspris omtales i øvrigt stadig med jævne mellemrum blandt beboerne, f.eks. på generalforsamlinger. Diplomet hænger fortsat i glas og ramme i foreningens bestyrelseslokale.

Om Holmegaarden

A/B Holmegaarden er en andelsboligforening i Charlottenlund, i den nordlige del af Gentofte. Foreningen består af 59 lejligheder og fire butikslejemål i en firlænget karré omkring et lukket gårdareal. Ejendommen er i fire etager og afgrænses af vejene Ordrupvej, Holmegårdsvej og Kirsten Piils Vej samt en passage mellem de to sidstnævnte. Til ejendommen hører, foruden gårdrummet, også en mindre prydhave, "Rosenhaven", samt et mindre antal garager med tilhørende forplads. Af fællesfaciliteter kan endvidere nævnes cykelkældre, vaskekældre, lejeplads, motionsrum samt fælles- og bestyrelseslokaler.